Nikšić Vrijeme
0.8°C Malo oblačno

“Novinarstvo donosi rezultat - utiče na vašu zajednicu ili društvo na najprogresivniji način”

niksic

vatrogasci

Za godinu 884 intervencije

U od­no­su na pret­hod­nu go­di­nu, 2015. je za Slu­žbu za­šti­te i spa­sa­va­nja bi­la iz­u­zet­no rad­na. Su­mi­ra­ju­ći re­zul­ta­te, sa­op­šti­li da su to­kom 2015. go­di­ne ima­li čak 884 in­ter­ven­ci­je što je 393 vi­še ne­go u 2014. go­di­ni ka­da su va­tro­ga­sci in­ter­ve­ni­sa­li 491 put.