Nikšić Vrijeme
0.8°C Malo oblačno

“Novinarstvo donosi rezultat - utiče na vašu zajednicu ili društvo na najprogresivniji način”

Montefarm dobio negativno mišljenje na reviziju pravilnosti

Ilustracija
 • Autor onogost.me
 • 16.02.2024. u 10:53
Državna revizorska institucija (DRI) dala je negativno mišljenje na pravilnost poslovanja Zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore (ZUACG) Montefarm.

Državna revizorska institucija izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja ZUACG Montefarm za 2022. godinu i usklađenosti poslovanja sa zakonima, propisima i drugim aktima.

“Nadležni Kolegijum DRI, u sastavu rukovodilac Kolegijuma senator dr Branislav Radulović i dr Milan Dabović, senator – član Kolegijuma, izrazio je pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj ZUACG Montefarm za 2022. godinu i negativno mišljenje na pravilnost poslovanja”, saopšteno je iz DRI.

Iz DRI su istakli da je finansijskom revizijom utvrđeno da su finansijski izvještaji pripremljeni u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja, dok je revizijom pravilnosti utvrđeno da ZUACG Montefarm finansijske transakcije i poslovne aktivnosti, u svim materijalnim aspektima nije uskladilo sa Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakonom o državnoj imovini, Zakonom o javnim nabakama, Zakonom o obligacionim odnosima, Uredbom o načinu vodjenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju.

“U sakladu sa tim nadležni Kolegijum DRI dao je 36 preporuka u cilju unapređenja poslovanja kontrolisanog subjekta i eliminisanja utvrđenih nepravilnosti. U skladu sa nalazima revizije pravilnosti nadležni Kolegijum DRI utvrdio je da subjekt revizije treba da redovno donosi programe rada i razvoja, donese internu proceduru kojom bi uredio način obračuna, prikupljanja i evidentiranja sopstvenih prihoda, kao i da otpisivanje ljekova i medicinskih sredstava vrši na osnovu donijetih odluka direktora uz prethodni prijedlog popisne komisije”, naveli su iz DRI.

Subjekt revizije treba da, shodno preporuci DRI, da u Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta predvidi ista dužina neophodnog radnog iskustva, kao poseban uslov rada, za zaposlene u zvanju rukovodioci Sektora i da u Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u Sektoru farmaceutske zdravstvene zaštite uključi sve apoteke koje posluju u okviru ZUACG Montefarm.

Takođe, subjekt revizije treba da vrši isplate naknada i drugih primanja članovima Odbora direktora na osnovu rješenja donijetog od strane organa odnosno radnog tijela koje je iste imenovalo, zaključuje ugovore o djelu saglasno važećoj zakonskoj regulativi, donese internu proceduru kojom bi se uredili troškovi reprezentacije i sl.

Shodno Konačnom izvještaju DRI subjekt revizije treba da kontroliše ulazne fakture, da plaćanja koja vrše ugovorom o cesiji dokumentuju tako što u svakom ugovoru o cesiji treba da bude sadržan broj, datum i iznos faktura koje se plaćaju cesijom, da donosi Plan unapređenja upravljanja i kontrola, uspostavi registar rizika i odredi lice za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima.

“Takođe, subjekt revizije treba da uspostaviti sistem dvojnog potpisa u kome finansijska obaveza ne može biti preuzeta ili izvršeno plaćanje bez potpisa rukovodioca subjekta i rukovodioca finansijske službe ili drugog ovlašćenog lica i da, shodno Zakonu o državnoj imovini podatke o pokretnim i nepokretnim stvarima dostavi organu uprave nadležnom za poslove imovine radi vođenja Registra nepokretnosti, odnosno računovodstvene evidencije pokretnih stvari”, kažu u DRI.

ZUACG Montefarm, kao subjekt revizije je dužan da do 27. juna 2024. godine izvijesti DRI o preduzetim mjerama po izrađenim i dostavljenim preporukama.

“Izvještaj DRI o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Zdravstvene ustanove apoteke Crne Core Montefarm za 2022. godinu, dostavljen je Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore, Ministarstvu zdravlja radi preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti, kao i Vrhovnom državnom tužilaštvu, shodno Protokolu o saradnji VRI i Državne revizorske institucije”, istakli su iz DRI.

Izvor: portalanalitika.me

  ,,Pričajmo iskreno, bez uvreda, laži i spinovanja.”​

  Ovaj razgovor se vodi prema Onogoštovim pravilima. Molimo, pročitajte pravila prije ulaska u diskusiju.

  Ostavi komentar

  Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

  Povezani članci

  Institut za javno zdravlje (IJZ) Crne Gore je juče registrovao osmi slučaj obolijevanja od morbila, saopšteno je iz IJZ.
  Ukoliko ste pod jakim stresom, trebali biste prestali jesti nezdravu hranu kako ne biste pogoršali svoje psihičko stanje, te umjesto nje konzumirati zdrave namirnice.