Pušenje zdravstveni problem koji odavno ima razmjere pandemije

Kancelarija SZO u Crnoj Gori
 • Autor onogost.me
 • 22.12.2022. u 22:12
Dvodnevne konsultacije na temu Implementacija Okvirne konvencije SZO o kontroli duvana: izazovi i prilike za jačanje integriteta i kapaciteta javne uprave za zaštitu procesa kreiranja sektorskih politika od uticaja duvanske industrije i lobija koji promovišu interese duvanske industrije, a na na štetu zdravlja građana Crne Gore i razvoja Crne Gore završene su juče.

Pozdravljajući učesnike konsultacija, dr Ivana Živković, generalna direktorka u Ministarstvu zdravlja istakla je da je pušenje zdravstveni problem koji već odavno ima razmjere pandemije i značajno zabrinjava donosioce odluka u zdravstvu u cijelom svijetu.

“Crna Gora je prepoznala ovaj problem i definisala ga kao jedan od prioriteta za rješavanje”, kazala je ona.

Prema njenim riječima, kontrola duvana predstavlja proces kojim se utiče na restrikciju upotrebe duvanskih proizvoda, na smanjenje dostupnosti duvanskih proizvoda i na informisanje i edukaciju stanovništva o štetnim efektima duvana.

“Samo primjenom svih aspekata kontrole mogu se postići adekvatni rezultati na smanjenju prevalnecije upotrebe duvanskih proizvoda. Kontrola duvana je, u stvari, jedan širok spektar aktivnosti koji se bavi s jedne strane zabranom korištenja određenih duvanskih proizvoda (definisanjem normativnih akata, kao što su: zakoni o kontrole upotrebe duvanskih proizvoda, zakona o duvanu, protokola o zabrani ilegalnih tokova duvana), sa druge strane, smanjenjem dostupnosti tih proizvoda (ograničenjem kupovine maloljetnim licima, zabrana prodaje cigareta pojedinačno ili u malim paketićima, na automatima, kontrola cjenovne politike, vršenje uticaja na poresku – akciznu politiku i slično) i sa treće strane, širenjem informacija i edukacijom o štetnim efektima duvana po zdravlje (zdravstveno-vaspitne aktivnosti koje imaju za cilj povećanje informisanosti i aktivnosti koje vode ka prestanku pušenja”, istakla je Živković.

Ona je dodala da dokumente globalne politike kontrole duvana na kojima se zasnivaju aktivnosti u svim segmentima zdravstvene zaštite, sa globalnim ciljevima kreira Svjetska zdravstvena organizacija (SZO).

“Okvirna konvencija, dokument SZO, sveobuhvatan je međunarodni ugovor koji reguliše sve odnose, sva kretanja, sve trendove u kontroli duvana. Svaka zemlja članica, u skladu sa svojim mogućnostima i potrebama, kreira svoje nacionalne ciljeve i oslanjajući se na Okvirnu konvenciju definiše svoje strategije i akcione planove. Cjenovna politika je vrlo značajna mjera za kontrolu dostupnosti duvanskih proizvoda, posebno među mladima i siromašnim slojevima društva”, naglasila je Živković.

U svom uvodnom obraćanju , Bojan Božović, državni sekretar Ministarstva pravde potencirao je da je “Ministarstvo pravde u procesu reforme krivičnog i prekršajnog prava i sve preporuke sa ovog seminara će nam biti od velike koristi prilikom izmjena Krivičnog zakonika, Zakona o prekršajima, Zakonaa o lobiranju.”

On je upoznao prisutne da je Ministarstvo pravde već proslijedilo Evropskoj komisiji na mišljenje Krivični zakon i Zakon o lobiranju, ali će nove preporuke na dostavljene nacrte kao rezultat konsultacija biti razmotrene i uvrštene.

Božović je dodao, kada je riječ o prekršajnom pravu, Radna grupa će razmotriti sve sugestije i vjerujem da će tokom 2023. to biti sastavni dio novog Zakona o prekršajima.

Osim toga što se u Crnoj Gori puši više i češće nego u regionu Evrope, dr Mina Brajovć, šefica Kancelarije SZO u Crnoj Gori istakla je da posebno zabrinjava visoka prevalenca upotrebe duvana u populaciji žena, trend rasta u populaciji djece, kao i činjenica da su “novi duvanski prozivodi poput “cunami talasa” preplavili tržište u Crnoj Gori”.

Ona je dodala da imajući na umu konkretne korake Crne Gore na planu suzbijanja nelegalne trgovine duvanskim prozivodima i harmonizacije akciznog kalendara, jasno je da se “steže obruč”.

Podsjećajući da je Ministarstvo zdravlja nedavno najavilo dopune i izmjene zakona o kontroli upotrebe duvana sa fokusom na nove duvanske prozivode, realno je očekivati po riječima šefice Kancelarije SZO u Crnoj Gori pojačani pritisak duvanske industrije na process odlučivanja, ali ovoga puta u novom ruhu i formatu.

Ona je podsjetila da je procjena statusa implementacije obaveza iz Okvirne konvencije ukazala da se interakcija između duvanske industrije i nosilaca vlasti odvija u mraku.

Brajović je istakla da građanin ima pravo da zna, a posebno kada je riječ o zdravlju – najvećem kapitalu čitavog društva. Prema njenim riječima, da bi “udahnuli život” troškovno isplativim mjerama koje utiču na ponudu i tražnju za duvanskim proizvodima u zemlji, potrebna je javna uprava sa snažnim kapacitetima da otkrije, prepozna i da se zaštite od uticaja duvanske industrije.

Osim toga, navela je Brajović, neophodni su regulatorni mehanizi kojima ce se insistirati na većoj odgovornosti uprave i poštovanju propisa.

Tokom konsultacija, Patrick Musavili, ispred Sekretarijata SZO Okvirne konsultacije ukazao je na značaj konsultacija budući da su “prilika da se zaštite javnozdravstvene mjere od uticaja duvanske industrije”.

U konsultacijama ušestvovali su predstavnici različitih sektora izvršne vlasti, ali i sudstva, osnovnog državnog tužilaštva, kancelarije ombudsmana, Agencije za antikorupciju i sl. Aktivnost podržava SZO i Sekretarijat Okvirne konvencije SZO, a iste finansira Vlada Velike Britanije, Australije i Novog Zelanda.

Izvor: CdM

  ,,Pričajmo iskreno, bez uvreda, laži i spinovanja.”​

  Ovaj razgovor se vodi prema Onogoštovim pravilima. Molimo, pročitajte pravila prije ulaska u diskusiju.

  Ostavi komentar

  Vaša email adresa neće biti objavljivana.

  Povezani članci

  U Crnoj Gori je od jučerašnjeg presjeka registrovano 57 novih slučajeva koronavirusa, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje.
  Laboratorije Instituta za javno zdravlje (IJZ) analizirale su 860 uzorka i utvrdile 58 novih slučajeva infekcije koronavirusom.
  Podaci o broju oboljelih od kancera pokazuju da svake godine više od 3.000 osoba oboli od ove teške i podmukle bolesti u Crnoj Gori. Mušku populaciju najviše pogađa karcinom pluća, a samo u prethodnoj godini Bolnica za plućne bolesti “Dr Jovan Bulajić” je zabilježila 350 slučajeva. U zdravstvenoj ustanovi u Brezoviku trenutno je 200 pacijenata na bolničkom liječenju.