• 15:48
    18.12.2018.
    Tehnopolis je naš svojevrsni inkubator gdje smo pružili priliku da nove kompanije ovdje nađu svoje mjesto i da napravimo ovdje...
  • 10:17
    18.12.2018.
    Nacrtom zakona o administrativnim taksama koji je na javnoj raspravi do kraja decembra predloženo je smanjenje tarifa. Kako su privrednici...
Prođoh gradom
  • 18.12.2018