Autor: onogost.me
Foto: Arhiva
15:02
14.1.2019.

Akcija “Trotoar”: Izdato 677 prekršajnih naloga

Službenici Komunalne policije Opštine Nikšić u periodu od 10. decembra do 10. januara sproveli su lokalnu akciju „Trotoar“.


Akcija je, kako je podsjetio načelnik Komunalne policije, Novica Milović,  izvedena u cilju poboljšanja stanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja i podizanja saobraćajne kulture na viši nivo. Pored toga, cilj akcije je stvaranje neophodnih preduslova za normalno i bezbjedno odvijanje saobraćaja, kao i potpunu bezbjednost svih učesnika u drumskom saobraćaju, uz poštovanje i primjenu odredaba Zakona o bezbjednosti saobraćaja, odnosno stvaranje uslova za nesmetano kretanje pješaka.

“Broj angažovanih komunalnih policajaca u sastavima patrola bio je prilagođen frekvenciji saobraćaja na pojedinim saobraćajnicama  i stvarnoj potrebi, u cilju efikasnije i kvalitetnije kontrole svih učesnika koji su bili uočeni u vršenju određenih prekršaja. Akcija je u navedenom periodu sprovođena konstantno, takođe i u određenim periodima na određenim lokalitetima koji su bili najugroženiji po pitanju nepropisnog parkiranja na trotoarima kao i drugih prekršaja”, istakao je Milović i dodao da u vrijeme sprovođenja akcije nijesu samo kontrolisani i sankcionisani nesavjesni vozači po pitanju nepropisnog parkiranja na trotoarima, već je akcenat dat i na druge prekršaje među kojima su prednjačili nepropisno parkiranje na pješačkim prelazima, kolovozu kao i parkiranje na mjestima predviđenim za osobe sa invaliditetom.

Tako je u periodu sprovođenja akcije izdato 677 prekršajnih naloga po pitanju Zakona o bezbjednosti saobraćaja, od čega 534 za nepropisno parkiranje na trotoarima.

“Želimo da istaknemo da smo zadovoljni sprovođenjem akcije i njenim efektom kod građana. Broj nesavjesnih vozača se smanjio. Međutim, imamo još pojedinačnih slučajeva koji će naravno biti predmet kontrole u narednom periodu. Završetkom akcije ne znači da smo prestali da sankcionišemo nesavjesne vozače, već želimo da upozorimo i obavijestimo građane da ćemo nastaviti sa kažnjavanjem nesavjesnih vozača u narednom periodu. Napominjemo da je veći broj sankcionisanih vozača uplatio kaznu u periodu od osam dana i na taj način iskoristio mogućnost oslobađanja jedne trećine kazne koja je iznosila 33,3 eura, dok za ostale koji to nijesu uradili ići će process prinudne naplate u punom iznosu od 50 eura”, podsjetio je Milović.

Ugostiteljskim objektima 23 prekršajna naloga

Služba Komunalne policije takođe je vršila i pojačanu kontrolu poštovanja radnog vremena ugostiteljskih objekata u mjesecu decembru i januaru gdje su izdata 23 prekršajna naloga za nepoštovanje radnog vremena, na pravno i odgovorno lice u pravnom licu u ukupnom iznosu od 2.300 eura.

“Služba Komunalne policije je imala pojačano dežurstvo u danima novogodišnjih i božićnih praznika kada su na terenu bile prisutne kako pješačke tako i motorizovane patrole sa konkretnim zadacima. Želimo da napomenemo da je ova služba sačinila 72 zapisnika za izvođenje muzike uživo shodno opštinskim odlukama, a vezano za opštinske takse za izvođenje muzike u ugostiteljskim objektima.  Ukupan iznos na osnovu sačinjenih zapisnika iznosi 10.300 eura”, zaključio je Milović.

 

Ostale vijesti iz kategorije