Pisma čitalaca

Iako se mogu pohvaliti da su među prvima napravili vodovod u Drobnjaku, vode u šavničkom selu Petnjica nema dovoljno, tvrdi Nebojša Karadžić porijeklom iz tog kraja.
Naša sugrađanka Teodora Radunović, učenica Osnovne škole „Luka Simonović“ i Muzičke škole „Dara Čokorilo“, stihovima je čestitala Dan opštine, 18. septembar.
Stanje u kom se nalazi Naselje pod Trebjesom je blago rečeno katastrofalno. To se ogleda u slivnicima, trotoarima, šahtama bilo za odvod vode ili fekalija, nepriključenost većeg dijela naselja, kao i nedovršenost poprečnih ulica sa zamjenom vodovodnih cijevi i priključcima na novu kanalizacionu mrežu i završnog asfaltnog sloja.
Naš sugrađanin Budo Ratković, ali i ostali mještani Naselja Buda Tomovića godinama se susreću sa nizom problema u tom naselju. Naime, put je u veoma lošem stanju, pa kada padne kiša i snijeg kretanje njim je jako otežano. Kada nema kiše ostaje "oblak" prašine.
Iako se mogu pohvaliti da su među prvima napravili vodovod u Drobnjaku, vode u šavničkom selu Petnjica nema dovoljno, tvrdi Nebojša Karadžić porijeklom iz tog kraja.