You are here

Korupciju na nultu opciju
15:16
6.9.2018.

Centar za bezjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja „Defendologija“ u saradnji sa Centrom za političke edukacije, danas je organizovao panel diskusiju na temu „Kako se boriti protiv korupcije na lokalnom nivou“.