Mjesec: Januar 2016.

panoram_2

Nikšićani skrnavili grobnice, sud ih nije štedio

Zbog kra­đe šest bron­za­nih bi­sta sa pet po­ro­dič­nih grob­ni­ca na Sta­rom grad­skom gro­blju, Nik­ši­ća­ni Dra­ža Mi­jaj­lo­vić i Vi­dak Ma­gov­če­vić, umjesto po dvije, pro­ve­šće po tri go­di­ne u za­tvo­ru, odlučilo je vijeće Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci. Uz to, moraće da plate i po 9.600 eura odštete.